Læge Nina Gregersen

Speciallæge i almen medicin

Nina Gregersen – Speciallæge i almen medicin.
Uddannet læge fra Københavns Universitet 2005.

Jeg har været læge i 16 år og heraf arbejdet 12 år som praktiserende læge. Det seneste 8 år har jeg arbejdet i Albertslund.
Derudover har jeg arbejdet på flere forskellige medicinske afdelinger, ortopædkirurgisk afdeling og skadestuen på Hvidovre Hospital, urologisk afdeling i Ålborg, gynækologisk afdeling på Rigshospitalet, børneafdelingen på Herlev Hospital samt Psykiatrisk Center Glostrup.

 

 

Sygeplejerske Susanne Stræde

Konsultationssygeplejerske

Susanne er uddannet sygeplejerske fra Rigshospitalet i 1990 og har bred erfaring inden for kroniske sygdomme og er desuden uddannet coach.

Du møder Susanne i klinikken, og Susanne vil i langt de fleste tilfælde også være den første, du taler med når du ringer.

Susanne gennemgår løbende mange forskellige relevante kurser og holder sig opdateret med den nyeste viden.

Susanne har selvstændige konsultationer som bl.a. kan indeholde:

Laboratorieprøver som blodprøver, lungefunktionstest, urinundersøgelser, halspodninger og meget andet.

Børne- og voksen-vaccinationer.

P-pille rådgivning og receptfornyelse.

Fjernelse af tråde efter operation, ny forbinding og podning af sår.

Kronikker kontroller, som f.eks. type 2 diabetes, KOL, knogleskørhed, forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.

2 års og 3 års børneundesøgelser.

 

Styrelsen for Patientsikkerhed

Klinikken har den 2. november 2021 haft stikprøve tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Samlet vurdering efter tilsyn:
"Styrelsen for Patientsikkerhed har ud fra forholdene på tilsynsbesøget den 02-11-2021 vurderet,
at der på Læge Nina Gregersen er: Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden".

Den fulde rapport kan læses via linket her: Link